Over ons

 

Wie zijn we?

De Christelijke Gereformeerde Kerk Onstwedde is geloofsgemeenschap geworteld in de gereformeerde traditie. Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus Christus. De gemeente bestaat uit ongeveer 370 leden. De meeste daarvan wonen in Onstwedde.

We ontmoeten elkaar wekelijks tijdens de kerkdiensten in ons kerkgebouw aan de Luringstraat 37. Maar ook door de weeks ontmoeten we elkaar via jeugdclubs, kringen en activiteiten.

Hoewel we plaatselijk zelfstandig zijn, hoort de kerk bij een landelijk kerkverband van Christelijke Gereformeerde Kerken. Met in totaal 75.000 leden hoort de Christelijke Gereformeerde Kerk tot de kleinere orthodox-protestantse kerkgenootschappen.

U en jij bent van harte welkom om onze diensten te bezoeken.

 

Waar gaan we voor?

Het is onze missie om als gemeente van Jezus Christus God te loven en te prijzen. Bewogen door zijn liefde willen we bouwen aan Zijn Koninkrijk. Geleidt door Gods Woord en Geest willen we een liefdevolle en bewogen gemeente zijn voor iedereen.

We willen trouw zijn naar God en naar elkaar. We willen een actieve gemeente zijn waarin alle leden bijdragen. We willen liefdevolle aandacht geven aan onze naaste, zoals Jezus ons dat geleerd heeft. We willen een waardevolle bijdrage leveren aan de omgeving door middel van gaven en dagen. En we willen samenkomsten houden waarin we God groot maken en het geloof van mensen wordt gevoed en gebouwd en waarbij extra aandacht is voor jongeren.