ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (CGK) zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hebben een groepsbeschikking ontvangen. Vanaf 1 januari 2008 komen alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsverbanden en (andere) kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, en voor aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting.
Naam: Christelijke Gereformeerde Kerk te Onstwedde
RSIN: 2547004
Website: http://www.cgk-onstwedde.nl
E-mail: cgkonstwedde@gmail.com
Adres: Luringstraat 37
Postcode: 9591 BB
Plaats: Onstwedde
ANBI transparantiegegevens