Historie


Ontstaan:

Het ontstaan van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Onstwedde vond als volgt plaats. In de deel (werkruimte) van een boerderij aan de Boslaan, werden in de week diensten gehouden onder leiding van o.a. ds. Zuidersma, predikant van de CGK te Nieuwe Pekela. Na enige tijd melden zich twee mannen uit Onstwedde in zijn studeerkamer. Daar begonnen ze zonder een inleidend woord, vragen te stellen over de leer. Toen ds. Zuidersma die vragen juist had beantwoord, stak men de hand over tafel en zeiden daarbij: “dan heuren wie bij joe”. Eerst ging men met paard en wagen naar Nieuwe Pekela, maar de gemeente groeide zodat een eigen kerk in Onstwedde niet kon uitblijven. De instituering vond plaats op 6 augustus 1912. De gemeente bestond toen uit 17 à 18 gezinnen.

 

Het kerkgebouw:
Het eigen kerkgebouw werd op 10 december 1912 in gebruik genomen. De eerste predikant was ds. Joh. v.d. Vegt. In 1932 werd de kerk met een vergaderlokaal en tevens consistorie vergroot. In 1955 werd er een bergingsruimte toegevoegd en in 1966 werd de kerkzaal gerenoveerd en werd er aan de voorzijde een portaal bijgebouwd. In 1968 werd de oude pastorie afgebroken en werd er een nieuwe pastorie gebouwd. Een grote verbouwing en tevens uitbreiding van de kerk werd voltooid in 1983. Uit een ontvangen nalatenschap werd in 2001 het huidige orgel gekocht en geplaatst.

De meest recente verbouwing was in 2012, waarbij de entree aan de Luringstraat werd vergroot evenals de kerkzaal. Ook het podium werd groter en de preekstoel werd verplaatst. De grootste wijziging was achter de kerk. Hier werd meer zaalruimte gecreëerd, de keuken werd verplaatst en vergroot en er kwam een ruimere hal met meer plaats voor ontmoeting. De kerk werd weer in gebruik genomen op zondag 23 december 2012.

 

Het orgel:
Vanaf 1936 werd de gemeente begeleid met een harmonium. In 1955 werd een pijporgel aangeschaft dat in ca. 1935 was gebouwd door de fa. Valckx en Van Kouteren uit Rotterdam voor de Gereformeerde kerk te Woerden. Bij de overplaatsing door dezelfde firma werden verschillende delen met gebruikt materiaal gerevideerd, zoals de speeltafel die enkele jaren vóór 1955 door deze orgelmaker was gemaakt. De laden van het Manuaal en de windkanalen werden geheel nieuw gemaakt, alsmede de registers Prestant, Mixtuur en Subbas. De ingebruikneming vond plaats op 11 augustus 1955. Het gehele project heeft 7.700 gulden gekost.

Bij de verbouwing en vergroting van het kerkgebouw in 1982-83 werd het orgel in eigen beheer door de organisten gedemonteerd en later op de nieuwe plaats in het uitgebreide gedeelte weer opgebouwd. Er vonden enkele veranderingen plaats. Er kwam een nieuwe kast die minder diep werd dan de vorige, ook kwam er een (reeds gebruikte) Viola di Gamba 8 vt op de plek van de vroegere Viola. Deze was in latere tijd namelijk afgesneden tot een Quint 2 2/3 vt en die voldeed uiteindelijk niet. De balg en de windmachine werden vernieuwd, alsmede alle conducten en membranen. De frontpijpen werden gespoten met ‘velgenlak chroom’. De eiken kast is blank gelakt.

Het huidige orgel van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Onstwedde is gekocht van de Gereformeerde kerk te Wolphaartsdijk en is in februari 2001 door de firma Nijsse en zoon te Oud Sabbinge overgeplaatst. Het orgel werd in 1964 gemaakt door de firma Leeflang te Apeldoorn, als vervanging voor een orgel dat tijdens de watersnoodramp verloren is gegaan.

Het hoofdwerk is ongeveer 25cm verlaagd en de twee zijtorens zijn voor een deel schuin afgesneden om het te kunnen plaatsen in de kerk. Daarom was het nodig in elke toren, de pijpvolgorde van de frontpijpen om te keren. Bovendien moesten de drie grootste pijpen van de Bourdon 16 vt worden verkropt. De Mixtuur is gewijzigd van 4-5 sterk naar 3 sterk en de Octaaf 2 vt van de Mixtuur is apart bespeelbaar gemaakt.  De Nasard 1 1/3 vt van het Rugwerk werd gewijzigd in een Quint 3 vt. Vanwege ruimte gebrek moest er in het groot octaaf gedekte pijpen gebruikt worden. Op 23 maart 2001 werd in een speciale kerkdienst het orgel officieel in gebruik genomen, waarbij het orgel bespeeld werd door Dhr. J.W. Pots te Stadskanaal. Na de ingebruikname werd aan het rugwerk nog een elektrische tremulant toegevoegd.

Meer info over het orgel vindt u hier: link

 

Voorgangers:

1914-1924 Ds. Joh. v/d Vegt
1926-1928 M.E. Koningh (art.3 K.O.)
1931-1948 Ds. P.W. Dam
1950-1959 Ds. L. Holtrigter
1961-1966 Ds. K. Boersma
1969-1975 Ds. A. Bakker
1978-1985 Ds. C. van Atten
1985-1994 Ds. D.P. Verdouw
1995-2000 Ds. J.J. Lof
2003-2010 Ds. G. Huisman
2015-2019 Ds. J.P. Rozema
2023-heden Ds. G. Huisman