hoofdpagina

 - 

geschiedenis

 - Kerkgeschiedenis
Reformatie

De protestantse kerken zijn voortgekomen uit de reformatie.
De bedoeling van de reformatie was het uitbannen van ingeslopen menselijke bedenksels in de Rooms katholieke kerk.
Een bekend voorbeeld hiervan is de handel in "aflaatbrieven"
Dit heeft geleid tot de "ban" van de aanhangers van de reformatie en uiteindelijk een scheuring in de Roomse kerk.

De drie belangrijkste leiders van de reformatie zijn: Luther, Zwingly en Calvijn.
Voor de reformatie in Nederland is vooral Johannes Calvijn van belang. Uit de reformatie is de Hervormde Kerk ontstaan.

Afscheiding

In de 18e eeuw begonnen bepaalde wijsgerige invloeden het belijdend karakter van de kerk hoe langer hoe meer te bedreigen. Vooral de beweging van de "Verlichting" bleek een groot gevaar voor de kerk te zijn.
Er werd door de regering aan de kerk een reglement opgelegd ter vervanging van de kerkorde. Bovendien werd de leer van de kerk niet langer als bindend beschouwd. Vanaf die tijd werd de naam van de kerk de Nederlandse Hervormde Kerk. Juist in deze situatie waren er in de kerk steeds weer die bleven uitzien naar een echt bijbels geestelijk leven.
De afkeer tegen de aantasting van de belijdenis resulteerde in de Afscheiding, die in 1834 begon in Ulrum (in Noord Groningen) toen Ds. Hendrik de Cock daar predikant was.
De afgescheiden kerk werd Christelijke Gereformeerde Kerken genoemd.
Bij "de Vereniging" in 1892 zijn de Gereformeerde Kerk (ontstaan uit de doleantie) en bijna alle Christelijke Gereformeerde Kerken samengegaan tot de Gereformeerde kerken.

Geruisloos

Direct bij de vereniging in 1892 waren er gemeenten die niet wilden opgaan in de Gereformeerde kerken.
Dit werd ingegeven door angst voor de leer van Dr. A. Kuyper.
Die had een afwijkende leer wat wel ‘De veronderstelde wedergeboorte’ werd genoemd.
De weigering om op te gaan in de Gereformeerde kerk was gebaseerd op de angst dat deze omstreden leer tot kerkleer zou worden. Deze leer omtrent de "Veronderstelde wedergeboorte" was in 1892 nog niet de officieel de leer van de Gereformeerde kerken.

In de loop der jaren kreeg de leer van Dr. Abraham Kuyper steeds meer invloed in de Gereformeerde Kerk. In 1944 leidde dit tot een kerkscheuring in de Gereformeerde kerk deze scheuring wordt "Vrijmaking" genoemd.

In Onstwedde ging de vereniging vrijwel geruisloos. Er werd van de kansel afgekondigd dat de naam van de kerk was veranderd en dat de gemeente in het vervolg niet meer behoorden bij de Christelijke Gereformeerde Kerken maar tot de Gereformeerde Kerken.
In de notulen van de kerkenraadsvergadering wordt slechts vermeld dat de kerk nu als naam zal voeren: "Gereformeerde kerk te Onstwedde-Mussel".
De meeste gemeenteleden zullen niet hebben geweten wat er precies aan de hand was, en vonden de naamsverandering niet iets om zich druk om te maken.

Terug naar periode van voor 1892
Niet zo veel later begonnen gemeenteleden toch iets te missen in de prediking. De leer van Kuyper kreeg steeds meer invloed.
Met groter worden van de invloed van Kuyper, groeide ook het onbehagen en het verzet tegen de leer. En er werd heel wat gediscussieerd over de leerstellingen van Dr. Abraham Kuyper. Het zat veel mensen hoog.
Men begon zich af te vragen of het achteraf wel juist geweest was om met de vereniging mee te gaan en of men niet terug moest naar de periode van voor 1892.

Oost-Groningen/ Onstwedde
In Nieuwe Pekela werd de knoop doorgehakt en werd in 1910 een Christelijke Gereformeerde Kerk gesticht. Al kort na de oprichting van deze gemeente werd Ds. Zuidersma daar predikant.
Mede door de oprichting van een Christelijke Gereformeerde Kerk in Nieuwe Pekela werd in Onstwedde en Mussel ook veel gesproken over de kerkelijke situatie.
Op zekere dag gingen enkele mannen uit de gemeente in Onstwedde naar Oude Pekela om Ds Zuidersma ondervragen over de leer, zoals die in de Christelijke Gereformeerde Kerk werd verkondigd. De mannen stellen een aantal vragen en Dominee beantwoordt die.
Daarop antwoorden de mannen met de historisch geworden woorden: "Dan heurn wie bie joe!"
(Dan horen wij bij u!).

Het gevolg van dit gesprek was dat enkele gezinnen in Onstwedde op zondag in Nieuwe Pekela naar de kerk gingen.In de week werd er ook nog een avonddienst gehouden in een schuur in Onstwedde.
De zondagse tocht naar Nieuwe Pekela kreeg steeds meer deelnemers, voorzien van etenswaren om de middagmaaltijd in Nieuwe Pekela te nuttigen. Na de middagdienst gingen de wagens dan weer volgepakt terug naar Mussel.

Ds Zuidersma schreef daarover in de Wekker van juni 1912.


”Waarde broeder!
Uw verlangen naar een brief doet mij weder de pen ter hand nemen. Ge begeert nog iets te vernemen uit onze omgeving? Dan kan ik u meedelen, dat het door de Goedheid Gods nog steeds zeer wel mag gaan. Als Ge eens hier waart, dan zoudt ge u kunnen verblijden over het frische leven, dat zich hier op kerkelijk gebied openbaart. In de toekomst kunnen wij niet zien. Toch heb ik wel eens gedacht: we zouden haast kunnen spreken van een opwekking en herleving. Als ge hier waardt, dan zoudt ge het zelf zien aan de drukte, die heerscht tegen kerktijd. Dat komt vooral door Onstwedde en Onstweddermussel. De laatste plaats ligt zoover van Onstwedde als deze van hier. Uit beide plaatsen komen geregeld vier wagens naar hier. Bij u in het Zuiden heb ik ook wel eens menschen met wagens naar de kerk zien rijden. Dat is op zichzelf geen nieuws. Doch ge moet weten , dat de wagens hier niet zoo mooi zijn als bij u. Het zijn eenvoudige boerenwagens met dikke, brede wielen en ongedekt. Daar staan dan een paar stoelen op voor de grooten en een paar stoven voor de kinderen of een paar planken dwars over de wagen. Is het regenachtig, dan hebben de vrouwen dikke mantels aan en de mannen dikke jassen. Deze wagens zijn propvol, zoodat dit dus een heele optocht is. Voeg daarbij die zonder hulp der wagens komen en ge hebt een beeld van de tochten , die zondags gedaan worden. “

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value