hoofdpagina

 - 

geschiedenis

 - Ds. van de Vegt
1914-1925 Ds. Joh. van der Vegt

1 februari 1914- 26 oktober 1925

Beroeping
Op 16 juli 1913 wordt op een gecombineerde kerkenraadvergadering besloten om Ds. van der Vegt te steenwijk te beroepen.

In de wekker van 25 juli 1913 was te lezen:

Onstwedde en Onstweddermussel16 juli 1913.

Heden werd door onze gemeenten met algemene stemmen bij acclamatie beroepen de Wel. Eerw. Heer Ds. Joh. v.d.Vegt, van Steenwijk.

Het is onze bede, dat wij deze dienaar ontvangen mogen. De velden zijn wit om te oogsten.

Verblijde ons de Heere met dezen hartelijk begeerde leeraar!

Namens de gecombineerde gemeenten:

G.Wever, Scriba van Onstwedde

M Wever, Scriba van Onst.-Mussel.

Aangenomen
Ds. Van Der Vegt heeft het beroep aangenomen.

In de wekker van 22 augustus 1913 wordt dit wereldkundig gemaakt op deze manier:

Onstwedde, Onstwedder-mussel, 11 augustus 1913.

Gisteren was het voor onze gemeenten een blijde dag, daar wij het voor ons verblijdende bericht van onzen beroepen leeraar, den Wel. Eerw. Heer Ds, Joh. v.d. Vegt van Steenwijk , mochten horen, dat Z.Eerw. onze roeping wenscht op te volgen.

Wel mogen wij betuigen: De Heere heeft groote dingen gedaan; dies zijn wij verblijd!

De Heere heeft aan ons welgedaan boven bidden en denken.

Kroone de Heere dit besluit met Zijn onmisbaren zegen.

Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen, Gode alleen de eere!

Intrede

Op 1 februari 1914 doet Ds. v.d. Vegt zijn intrede in Onstwedde.

Nog maar anderhalf jaar na de oprichting van de gemeente in Onstwedde, kreeg de gemeente al een eigen predikant, ook al werd de dominee "gedeeld" met de zuster gemeente in Mussel. Het wordt een goede tijd.
Ds. v.d. Vegt is zeer geliefd in de gemeente.

In 1921 worden 10 jongeren toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis.
Als men bedenkt dat de gemeente in 1921 slechts 162 leden telt is dit een enorm aantal.
In percentages omgerekend naar de huidige omvang van de gemeente zouden dat nu ruim 80 jongeren moeten.zijn.
Een onvoorstelbaar aantal.

Ongeluk
In 1922 overkomt dominee een ongeluk waarbij hij een been breekt. Hij wordt hiervoor opgenomen in het ziekenhuis maar zijn been blijft stijf.

Hij preekt voortaan zittend op een leunstoel.
Hij voelt dit als een dusdanige belemmering dat hij overweegt om emeritaat aan te vragen.
De kerkenraad vindt dat te voorbarig en stelt voor om een rijtuig aan te schaffen.

Maar dominee geeft de voorkeur aan een bouwsel van twee aan elkaar gelaste fietsen waarmee hij zich verplaatst.Een van zijn zonen trapt dan het voertuig, soms werd ook een trekhond gebruikt.

Groei
In deze jaren groeide de gemeente en daarom wordt besloten om een nieuwe kerk te bouwen.
Terwijl de voorbereidingen in volle gang zijn krijgt dominee Van der Vegt een beroep van de gemeente te Doesburg.
Dominee neemt dit beroep aan en op 26 oktober 1924 neemt ds. Van der Vegt afscheid na 10 jaar van opoffering tot welzijn van de gemeente.

Ds Joh.van der Vegt

geboren 19 april 1875 te Arnhem
predikant te De Krim 1903
predikant te Almelo 1904
predikant te Steenwijk 1911
predikant te Onstwedde en Mussel 1914
predikant te Doesburg 1924
predikant te Vlaardingen 1932
emeritaat 1934
overleden 31 maart 1938

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value