hoofdpagina

 - 

geschiedenis

 - Ds. Dam
CGK Onstwedde
1931-1948 Ds. P.W. Dam (samen met Mussel)


Ds.Dam werd geboren in Lutten en begon pas op 28 jarige leeftijd met zijn studie aan de Theologische Hogeschool (de tegenwoordige Theologische Universiteit) in Apeldoorn. Zo komt het dat hij als kandidaat wordt bevestigd als hij 35 jaar oud is.

Aardig detail: Drs. vd Bovekamp, de huidige predikant van Mussel was bij zijn aantreden ook 35 jaar oud. Net als Ds. Dam is ook Ds. vd Bovekamp pas op latere leeftijd begonnen met zijn studie in Apeldoorn.

Intrede
Op 8 november 1931 wordt Ds. Dam bevestigd als dominee en doet in de middagdienst in Onstwedde zijn intrede.Een week later is de intrede dienst in Mussel
De tekst voor de preek is dan Psalm 115:9-11

"Israël, vertrouw gij op den Heere; Hij is hunne hulp en schild.

Gij huis van Aäron, vertrouwt op den Heere; Hij is hunne hulp en hun schild.

Gijlieden, die den Heere vreest, vertrouwt op den Heere ;Hij is hunne hulp en hun schild.

In de tijd van Ds. Dam is de gemeente gestaag gegroeid.

Mussel

In Mussel komt er in die tijd voor het eerst een harmonium in de kerk, de kosten voor een pijporgel was voor de gemeente onmogelijk op te brengen. De orgel commissie gaat voortvarend te werk en binnen een half jaar kon een orgel worden aangeschaft. Ook voor de galerij waar het orgel moet worden geplaatst, is geen geld.
Geen nood, Ds. Dam schiet bijna het hele bedrag ( 122 gulden) voor, het wordt later in termijnen terugbetaald.
In 1945 wordt er op de kerkenraadsvergadering van Mussel over gesproken om een tweede predikant aan te stellen die dan in Mussel zal gaan werken. Omdat Onstwedde daar niets voor voelt gaat dat niet door.

Ziekte
In 1947 wordt Ds. Dam ziek en kan niet meer functioneren, daarom wordt er voor hem emeritaat aangevraagd. Dominee is dan zo ziek dat er geen afscheidsdienst meer kan worden gehouden.
Hij overlijdt in 1952.
Ds. Dam was een geliefd man die het ambt op een geheel eigen wijze invulde.
Hij was nogal impulsief en trok zich niets aan van smaad of minachting van anders denkenden.

In het jaarboek van de christelijke gereformeerde kerken uit 1953 schrijft Ds W.Heerma daarover:

Met lust en liefde heeft hij het evangelie gediend. In heggen en steggen waar niemand kwam , zocht hij de verdwaalden op om ze te winnen voor het Koninkrijk. Dam was geen man, die een precies uitgestippelde lijn volgde. Zijn spontaniteit won het vaak van de voorzichtigheid. Waar het Gods Rijk betrof had hij krachten, gaven en geld er voor over. Zonder zichzelf te ontzien, zonder smaad en verguizing te vrezen, gaf hij zichzelf.
Ook mevrouw Dam was erg actief in de gemeente en was een steun voor haar man. Tijdens zijn ziekte maar ook in de jaren daarvoor. Door haar tactvolle optreden en grote kennis en wijsheid heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de bloei van de gemeenten in Onstwedde en Mussel.

Ds. P.W.Dam
geboren 6 december 1895 te Lutten a/d Dedemsvaart
predikant te Onstwedde en Mussel 1931
emeritaat 1948
overleden 30 september 1952

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value