hoofdpagina

 - 

gemeente

 - Formulier voor Openbare Belijdenis

Formulier voor de openbare belijdenis des geloofs.

Geliefde broeders en zusters,
Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor Zijn heilige gemeente belij­
denis te doen van uw geloof.
Na gehouden onderzoek heeft de kerkeraad u aan de gemeente voorgesteld.
Nu tegen nie­mand uwer wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele ge­tuigen precht antwoord te geven op de vol­gende vragen:

Ten eerste: gelooft gij dat de waarheid Gods die in het Oude en Nieuwe Testament ge­
openbaard en in de artikelen van het chris­telijk geloof beleden is en in de christelijke
kerk alhier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is, en is het uw
voornemen in de belijdenis daarvan door de genade Gods standvastig te blijven in leven en
sterven?

Ten tweede: betuigt gij dat ge u vanwege uw zonden mishaagt, u voor God verootmoedigt,
uw leven buiten u zelf in Jezus Christus zoekt, en begeert ge 's Heren dood te ver­kondigen tot
versterking van uw geloof?

Ten derde: belijdt gij dat het u een hartelijke behoefte Is, door de kracht van de Heilige
Geest, God de Here lief te hebben en Hem te dienen naar Zijn Woord, u als getrouw lid van
de gemeente van Christus te openba­ren, mede te arbeiden aan de opbouw van Zijn gemeente,
Zijn Naam te belijden in de wereld en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en
de tucht van de kerk?

Wat is hierop uw antwoord?

Antwoord: ja.

Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de
gemeenschap van de kerk.
De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Here Jezus Christus sterke u door Zijn
Heilige Geest! Amen.

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value