hoofdpagina

 - gemeente
De basis van het hele kerkverband ligt bij de plaatselijke kerk.

De leden vormen een kerk. Als je als kind gedoopt bent, ben je lid van de kerk: dooplid. Wanneer je belijdenis van je persoonlijk geloof hebt afgelegd op latere leeftijd, word je belijdend lid. Belijdende leden hebben actief stemrecht, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe leiding van de kerk gekozen moet worden. Anderzijds hebben de leden ook plichten. Financieel dienen zij er mee te werken dat de kerk haar werk kan doen, bijvoorbeeld in het onderhoud van haar personeel, in het steunen van projecten, zorg voor minderbedeelden enzovoort. Dat geldt niet alleen voor het huishoudboekje van de plaatselijke kerk, maar tevens de verplichtingen die we als kerkverband hebben naar binnen en naar buiten.

De kerkenraad wordt gevormd door mannelijke leden die door de belijdende leden van de gemeente worden gekozen tot het ambt (= functie in de plaatselijke kerk) van predikant, ouderling of diaken. De taken van deze kerkenraadsleden staan omschreven in de bevestigingsformulieren die het kerkverband heeft aanvaard voor deze ambten. Alle kerkenraadsleden hebben zwijgplicht t.a.v. vertrouwelijke aangelegenheden. Daarnaast heeft de kerkenraad de taak om zoveel mogelijk verantwoording af te leggen aan de leden. De kerkenraad mag zich laten bijstaan door commissies aan wie hij bepaalde taken heeft gedelegeerd (bijv. een financiële commissie).

Belijdende leden mogen bezwaren indienen bij de kerkenraad, wanneer zij het ergens niet mee eens zijn. Als de kerkenraad hierop niet voldoende ingaat, mogen zij hierover beroep aantekenen bij de classis. De kerkenraad heeft de plicht om toe te zien op leer en leven van het kerklid. Wanneer die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel en de belijdenisgeschriften mag tot censureren (kerkelijke vermanen/straffen) worden overgegaan. Dat gaat volgens een nauwkeurig voorgeschreven procedure, waarbij veel ruimte is ingebouwd voor goede gesprekken, hoor en wederhoor. De activiteiten op plaatselijk niveau vormen het kloppend hart van de chr. geref. kerken. Op zondag komt de gemeente (= de mensen die betrokken zijn bij de kerk) samen, met gasten en andere belangstellenden. Vooral daar wordt beleefd wat het is om kerk te zijn. Hier wordt gepreekt uit de Bijbel.

De doop en het avondmaal worden bediend. De gemeente ontmoet God en elkaar.

In de plaatselijke kerken zijn veel jongeren. Zij krijgen elke week onderwijs (‘catechisatie’ geheten) uit de Bijbel en de belijdenis van de kerk. Alle leden van de kerk krijgen minstens eenmaal per jaar bezoek aan huis van een of meer ouderlingen. Het doel van dit gesprek is te praten over het geloof en eventuele zorgen te bespreken. Daarnaast gebeuren er in een plaatselijke kerk teveel dingen om op te noemen. Er zijn activiteiten voor ouderen, jongeren en kinderen. Veel kerken willen graag gasten en niet-leden betrekken bij wat ze doen en daarvoor organiseren ze tal van activiteiten.

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value