hoofdpagina

 - 

geloof

 - Waarom Pasen
Het Paasfeest is het grootste feest van het kerkelijk jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet meer dood is maar leeft. Hij heeft de dood overwonnen. De Opstanding staat centraal in ons christelijke geloof. De verrijzenis van Jezus is de hoogste waarheid van ons geloof in Christus.


"Wij dan verkondigen u de blijde boodschap, dat God de belofte aan de vaderen gedaan, voor ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus te doen verrijzen" (Hand. 13,32-33).

Het plan van God, dat eeuwenlang verborgen was, is nu onthuld: door Jezus zijn we herenigd met God. Eens waren we dood door de zonde, maar nu zijn we levend, gered van de dingen die ons van de Vader gescheiden hielden. Elk obstakel is weggenomen en nu kunnen we persoonlijk de liefde van God onze Hemelse Vader ervaren. Met de opstanding van Christus heeft God zijn onmetelijke kracht over zonde, satan en dood geopenbaard. Deze drie vijanden hielden de mensheid gevangen, vanaf de ongehoorzaamheid van onze stamouders tot aan de eerste Paasdag. Wij zelf hadden geen enkele mogelijkheid om de relatie met God - waartoe we feitelijk geschapen zijn - te herstellen. Maar dankzij God zijn we nu gered!  Op het kruis heeft Jezus de straf voor onze zonden betaald. Door op te staan heeft Hij de duivel verslagen en de kracht van de dood voor altijd vernietigd.

Hij werd opgewekt uit de dood door de Heerlijkheid van de Vader, zodat wij een nieuw leven zouden leiden (Romeinen 6,4).

------------------------------------------------------------------------------
Lijdenstijd - LICHT-DUISTERNIS-LICHT

Soberheid en ingetogenheid
De tijd voor Pasen, lijdenstijd of veertigdagentijd genoemd, is een tijd van inkeer en voorbereiding op Pasen. Soms spreekt men ook van vastentijd. Dan ligt het accent op het zich onthouden van bijvoorbeeld "tussendoortjes" met een voorliefde voor sobere maaltijden.  Het doet mensen stilstaan bij gezonde en verantwoorde voeding. Daarnaast is er natuurlijk de vraag naar de gerechtigheid in de wereld en onze taak erin.  Omdat de kruisiging vlak voor het Pesachfeest plaatsvond is er ook een verband met dit feest. Op dit feest van Pesach vierden de Joden dat zij door God werden bevrijd uit de slavernij van Egypte. De tijd voor Pasen betekende in de vroeg christelijke kerk een tijd van voorbereiding op de doop. Het is een tijd van terughoudend- heid en soberheid. Dat komt ook in de bloemschikking in de kerk tot uitdrukking. Dat geldt ook voor de kleuren van de bloemen die gebruikt worden. Voor christenen is Pasen een hoogtijdag. dan komt de kern van het christelijke geloof aan de orde in de viering van de opstanding. De band met het joodse Pesach komt tot uitdrukking, daar waar Jezus gezien wordt als het offerlam.

Symbolen en materialen
As. As is gereinigd door het vuur. Het is een teken van vergankelijkheid.
Zand en woestijn. De woestijn is een onvruchtbaar gebied. Heel vaak is de woestijn de plaats waar mensen op de proef worden gesteld. Zo trok het volk Israël veertig jaar door de woestijn. Ze waren onderweg. En werd Jezus beproefd in de woestijn. Daarnaast drukken zand en woestijn ook eenzaamheid en verlatenheid uit. En tenslotte is het ook een plaats waar God zich kan openbaren (zoals aan Mozes, of op de berg Sinaï).
Distels en doornen. Distels en doornen verbeelden het lijden. (doornenkroon)
Hei. Ook paarse hei is goed te gebruiken.
Stengels van bramen, doornige takken, cactussen, afgestorven rietstengels  en dode takken zijn bruikbaar. Als herinnering aan het boetekleed (Johannes de Doper!) kan men jute gebruiken.

Materialen voor Pasen.
Voorjaarsbloemen, bloesemtakken en uitlopende takken. Zij staan voor het nieuwe leven. Narcissen worden wel paaslelies of paastrompetten genoemd. Ze hebben iets uitbundigs over zich. Primula's noemt men ook wel paasroosjes.

Relevante pagina's

Waarom kerst Waarom Pasen

Wat is er te doen?

« januari - 2022 »
zo
ma
di
wo
do
vr
za
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Recente diensten

zondag, 16 januari

zondag, 16 januari

zondag, 09 januari

zondag, 09 januari

beluister meer diensten »
Field 'stat_hit_lid' doesn't have a default value